Wsparcie we wdrażaniu strategii, w tym:

  • Tworzenie schematów struktury organizacyjnej
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie projektami
  • Identyfikacja kluczowych projektów strategicznych: inwestycyjnych i „miękkich”
Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego regionu