Finansista i menedżer. Przez ostatnich 12 lat zawodowo związany z koncernami zarówno zagranicznymi jak i polskimi, w których odpowiadał za obszary finansowo-księgowe m.in.: sprawozdania finansowe (UoR, MSSF, konsolidacje), audyty podatkowo-księgowe, due diligence, wyceny podmiotów i aktywów, controlling, rachunkowość zarządcza, zarządzanie ryzykiem walutowym. Uczestniczył w wielu projektach informatycznych, takich jak wdrażanie zintegrowanych systemów finansowych czy budowa hurtowni danych. Partycypował również w grupach projektowych wdrażających BI, TPM, SCM i Cost Optimization. Wie, że wiedza to największy kapitał. Jako niezależny konsultant oferuje swoje usługi na rzecz samorządów terytorialnych jak i praktyki gospodarczej. W ramach swojej praktyki opracowywał Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Plany Rozwoju Lokalnego i Studia Wykonalności na projekty infrastrukturalne realizowane przez samorządy.

Biznes