Nasi eksperci i doradcy zaangażowani byli i pracowali m.in. przy projektach:

 • "Zarządzanie zmianą gospodarczą w subregionie pilskim" - opracowanie strategii rozwoju subregionu w procesie współpracy gmin i powiatów Ewaluacji ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • "Metodologia oceny innowacyjności Województwa Małopolskiego" . Odbiorca ekspertyzy: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych w Warszawie
 • "Strategie innowacyjne i sposoby ich wdrażania w metropoliach europejskich". Odbiorca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • "Benchmarking klastrów w Polsce". Odbiorca: PARP
 • "Polskie klastry i polityka klastrowa w latach 2011-2013". Odbiorca: PARP (program pod patronatem Ministra Gospodarki)
 • Koordynowanie działaniami Klastra Informatycznego SynergIT (dawniej "Intelligence Technology") zrzeszającego firmy z branży IT oraz Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych "Plastopolis".
 • Badanie inicjatyw klastrowych oraz realizacji publikacji promującej wielkopolskie inicjatywy klastrowe - ekspercka ocena metodologii, wyników badań oraz raportu końcowego i publikacji.
 • "Klastry medyczne - możliwe obszary współpracy i finansowanie". Odbiorca: Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • "Funkcjonowanie, rozwój i zarządzanie inicjatywą klastrową". Odbiorca: Poznański Klaster Edukacyjny
 • Opracowanie strategii rozwoju klastra budowlanego w Lesznie. Odbiorca: Urząd Miasta Leszna
 • "Strategicznie dla rozwoju"- realizacja szkoleń dla urzędów gmin i powiatów z zakresu planowania i zarządzania strategicznego. Odbiorca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Wdrożenie modelu samooceny wielkopolskich przedsiębiorstw w ramach wdrażania programu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji: "Innowacyjne przedsiębiorstwa". Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Wsparcie eksperckie procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Badanie procesu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego - ekspert Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Opracowanie koncepcji i wsparcie we wdrażaniu systemu monitoringu strategicznego dla strategii rozwoju Miasta Poznania. Odbiorca: Miasto Poznań
 • Cykl szkoleń dla pracowników, kadry kierowniczej i zarządzającej: "Aktualizacja strategii rozwoju miasta oraz tworzenie systemu monitoringu i ewaluacji strategii". Odbiorca: Urząd Miejski w Koninie
 • Przygotowanie kadry zarządzającej i kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej do przeprowadzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego
 • Ekspertyza "Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej - ocena, znaczenie perspektywy". Współtworzenie ekspertyzy w ramach przygotowania nowej Strategii Rozwoju Polski Wschodniej. Odbiorca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • "INTERREG IVC: Know Hub: Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies". Odbiorca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • "Making the Most of Public Investment in a Tight Fiscal Environment. Multi-level Governance Lessons from the Crisis". Odbiorca: OECD
Biznes