Promocja strategi

Proces zmian i zarządzanie zmianą w układzie wewnętrznym (organizacyjnym) i zewnętrznym (regionu) wymaga procesu wsparcia, konsultacji i promocji społecznej. W ramach tego obszaru oferujemy kompleksowe wsparcie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych i promocji zaplanowanych działań. Pomagamy wskazać oraz przeszkolić "kluczowych aktorów" procesu, liderów opinii i zmian, pobudzić i zaangażować środowiska kreatywne i opiniotwórcze. Uczestniczymy nie tylko w procesie planowania, ale także realizacji działań promocyjnych, pomagając dobrać odpowiednie techniki i narzędzia komunikacji społecznej, doborze środków oddziaływania społecznego, odpowiednie wsparcie procesów społecznych szkoleniami i warsztatami poświęconymi zrozumieniu zachodzących zmian i świadomości celu jaki chcemy poprzez zmianę osiągnąć.

Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego regionu