Oferujemy kompleksowe wsparcie procesów planowania i zarządzania strategicznego w samorządach. Nasze podejście bazuje na:

  • Zindywidualizowanym podejściu modułowym – każda strategia, którą współtworzymy jest dostosowana do specyfiki i uwarunkowań konkretnej jednostki terytorialnej. Dobór elementów procesu uwzględnia potrzeby i możliwości naszych klientów.
  • Niepowtarzalności i oryginalności – prawdziwa przewaga konkurencyjna powstaje dzięki „byciu innym” – poszukujemy potencjału endogenicznego, unikatowych zasobów i dobrych pomysłów na rozwój.
  • Pracy na miejscu – nie wierzymy w strategie powstające na biurkach ekspertów, staramy się pracować z osobami, które będą w przyszłości wdrażać i monitorować strategię tak, aby kompetencje pozostały w samorządach, które z nami pracują.
  • Kompetencji i doświadczeniu – nasz zespół to wysoko wykwalifikowani eksperci z doświadczeniem w licznych procesach strategicznych i znajomością uwarunkowań krajowych i międzynarodowych.
Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego Samorządu