Oferta klastry:

  • Analizy występowania specjalizacji i skupisk gospodarczych na poziomie regionalnym i lokalnym
  • Analizy potrzeb członków klastra
  • Analizy funkcjonowania sieci, w tym głębokości i szerokości powiązań
  • Analizy strategiczne i biznesowe klastra
  • Analizy trendów branżowych
  • Doradztwo strategiczne, w tym wsparcie tworzenia strategii klastra
  • Marketing i promocja klastrów
  • Animacja, moderacja i koordynacja kluczowych faz rozwoju klastra
  • Doradztwo prawne i finansowe dla klastrów
Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego regionu