Wsparcie w określeniu sposobów finansowania strategii, w tym:

  • Budżetowanie
  • Identyfikacja źródeł finansowania
  • Studia wykonalności dla projektów kluczowych
  • Analiza luki finansowej
Biznes

„Wspieramy rozwój Twojego regionu