DORADZTWO TRANSAKCYJNE

  • Przygotowywanie zakupu lub zbycia przedsiębiorstwa
  • Ustalanie ceny i trybu zawierania transakcji
  • Przegląd wycen i ekspertyz wykonanych przez strony trzecie
  • Studia wykonalności, biznes plany dla projektów przejęć i akwizycji (M&A)
  • Due diligence
  • Pozyskiwanie środków, w tym kapitału od funduszy private equity oraz finansowania dłużnego, dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych
Samorządy