DORADZTWO STRATEGICZNE

  • Rozwój biznesu
  • Budowanie i realizacja strategii wzrostu wartości podmiotu i modeli biznesowych
  • Fuzje i przejęcia, analizy portfela i poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa
  • Wejście na rynek i strategia dywersyfikacji
  • Tworzenie i wdrażanie strategii w zakresie sprzedaży i marketingu
  • Zarządzanie efektywnością i optymalizacją organizacji
  • Efektywność funkcji finansowych, czyli zarządzanie przychodami, kosztami i efektywnością
  • Zarządzanie zmianami i projektami inwestycyjnymi
  • Budowanie i ewaluacja modeli biznesowych
  • Tworzenie i zarządzanie wartością
Samorządy