FINANSOWANIE INWESTYCJI

  • Kompleksowe przygotowanie projektów pod konkretne działania.
  • Przygotowanie studiów wykonalności, biznesplanów, opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną.
  • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi i usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Samorządy